Design by
Untitled Document
제목 [떠나요닷컴] 캠핑장 예약시스템 소개
등록일 2014-05-02
안녕하세요. 떠나요닷컴입니다.
 

떠나요닷컴에 예약시스템 서비스는 약 1천개 업소에서 사용중이며 

다년간 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 사용을 원하시면 정성껏 준비해드리겠습니다.
 
○ 예약시스템 예시입니다. 클릭하시면 보실 수 있습니다.
   배치도형(A)
   배치도형(B)
   배치도형(C)
   선착순형(A)
   선착순형(B)
 
 관리자로 접속해 보세요. 꼭 필요한 기능으로 구성했습니다.
   예약시스템 바로가기
   아이디 : camptest
   비밀번호 : 0960

 

업소 배치도를 제공해주세요.

   배치도는 1회에 한하여 수정해드리니 신중하게 알려주셔야 합니다. 

   추후 수정이 가능하나 비용이 발생할 수 있습니다. 

   

이용신청하기
   업소명 :
   홈페이지 주소 :
   이름 및 연락처 :
   사업자번호/대표자명 :
   업태/종목 :
   대표자명 :
   입금계좌 :
   희망 아이디/비밀번호 : 
   문자메세지 충전비용 : 국민 448601-01-509071 피크소프트(떠나요닷컴) 2만원 
   ※ 예약시스템에서 사용하실 문자비용 2만원을 충전해주셔야 서비스가 개설됩니다.(건당20원) 

     

과장 김규호 070-4353-5789
콜센터 02-813-0960

팩스 02-6499-7854

작성자
이름 비밀번호* 한글 1000자 까지만 입력가능 :
eqeqeqe <a href=http://20mgbuyprednisone.com/>Prednisone Without Prescription</a> <a href="http://cipro500mgbuy.org/">Buy Ciprofloxacin Online</a> http://creamcheapretina.org/ 2014-09-16 00:13:51
eqeqeqe <a href=http://20mgbuyprednisone.com/>Prednisone 20 Mg</a> <a href="http://cipro500mgbuy.org/">Ciprofloxacin Hcl 500mg</a> http://creamcheapretina.org/ 2014-09-16 00:13:51
eqeqeqe <a href=http://20mgbuyprednisone.com/>Prednisone Without Prescription</a> <a href="http://cipro500mgbuy.org/">Buy Ciprofloxacin Online</a> http://creamcheapretina.org/ 2014-09-16 00:13:51
eqeqeqe <a href=http://20mgbuyprednisone.com/>Prednisone Online</a> <a href="http://cipro500mgbuy.org/">Buy Cipro</a> http://creamcheapretina.org/ 2014-09-16 00:30:32
eqeqeqe <a href=http://20mgbuyprednisone.com/>Prednisone Online</a> <a href="http://cipro500mgbuy.org/">Ciprofloxacin Hcl 500mg</a> http://creamcheapretina.org/ 2014-09-16 00:30:35
eqeqeqe <a href=http://20mgbuyprednisone.com/>Prednisone Online</a> <a href="http://cipro500mgbuy.org/">Ciprofloxacin Hcl 500 Mg</a> http://creamcheapretina.org/ 2014-09-16 00:30:48
icseyebqe http://flagyl-online-buy.net/ - Buy Metronidazole <a href="http://priligy-cheapest-price-buy.org/">Generic Priligy</a> http://lasix-buy-online.net/ 2015-06-11 17:57:08
aepegitucowea http://flagyl-online-buy.net/ - Flagyl Antibiotic <a href="http://priligy-cheapest-price-buy.org/">Buy Priligy Online</a> http://lasix-buy-online.net/ 2015-06-11 17:57:14
ileruife http://flagyl-online-buy.net/ - Flagyl 500 Mg <a href="http://priligy-cheapest-price-buy.org/">Buy Priligy Online</a> http://lasix-buy-online.net/ 2015-06-11 17:57:16
aqalevzim http://flagyl-online-buy.net/ - Metronidazole 500 Mg Antibiotic <a href="http://priligy-cheapest-price-buy.org/">Buy Priligy Online</a> http://lasix-buy-online.net/ 2015-06-11 18:07:52
ogayinuma http://flagyl-online-buy.net/ - Buy Flagyl Online <a href="http://priligy-cheapest-price-buy.org/">Priligy Uk</a> http://lasix-buy-online.net/ 2015-06-11 18:07:52
ewafyubobaybo http://flagyl-online-buy.net/ - Flagyl <a href="http://priligy-cheapest-price-buy.org/">Priligy</a> http://lasix-buy-online.net/ 2015-06-11 18:07:59
ojeselibe http://dapoxetinepriligy-buy.org/ - Priligy <a href="http://hyclatedoxycycline-buy.com/">Order Doxycycline</a> http://lasix-onlinefurosemide.com/ 2015-10-22 21:29:23
upgafajofemo http://dapoxetinepriligy-buy.org/ - Priligy Dapoxetine Usa <a href="http://hyclatedoxycycline-buy.com/">Buy Doxycycline</a> http://lasix-onlinefurosemide.com/ 2015-10-22 21:42:08
COMPANY GUIDE SERVICE_RULL PRIVATE NO-EMAIL PARTNERSHIP